Altijd vervelend als je een extra unit niet aangeleerd krijgt.

Gelukkig kan je via onderstaande instructies je extra baby unit aanmelden.


1. Houd toets TALK aan de achterzijde van de ouder-unit ingedrukt

2. Houd nu toets ingedrukt totdat na ongeveer 3 seconden de ouder-unit wordt ingeschakeld en P/PAIRING in het display verschijnt en waarbij de P knippert, laat nu beide toetsen los

3. Houd toets + op de baby-unit ingedrukt

4. Schuif nu de power schakelaar in de positie ON, het rode lampje gaat nu branden, laat nu toets + los en het rode lampje gaat knipperen.

5. Druk nu kort op toets met het flesje , het display van de ouder-unit geeft aan ‘PAIRING BABY X (*) OK en je hoort 2 beeptonen uit de zojuist aangemelde baby-unit.

6. Herhaal instructie 3, 4 en 5 voor de overige baby-units

7. Zet tot slot de ouder-unit en alle baby-units uit en zet deze weer aan

8. De aanmelding is gereedMocht je nog aanvullende vragen hebben kun je altijd contact met ons opnemen via het kopje service op deze website.

Vermeld dan wel duidelijk de klachtomschrijving zodat wij je goed van dienst kunnen zijn.