Dit is een NTC sensor van 49.12K ohm @25 °C afwijking +/- 2 °C.