Altijd vervelend als de verbinding verloren raakt, gelukkig kun je met onderstaande stappen gemakkelijk ontdekken wat er aan de hand is.

Het is onwaarschijnlijk dat de ouderunit zelf defect is, de kans is groter dat de unit gestoord wordt door andere factoren of dat er een instelling niet juist is..

Dit kun je zelf concluderen door onderstaande stappen te volgen:


Om te beginnen zorg je ervoor dat de ouderunit volle opgeladen batterijen heeft en dat de poweradapter van de babyunit aangesloten is.

Zorg ervoor dat de ouderunit zich niet direct naast een storingsbron bevindt, zoals bijvoorbeeld een DECT telefoon.

Je mag nu de ouder en de baby units aanzetten.


  • Probeer de afstand tussen de units te verkleinen. Als het verbinding controle lampje knippert is de ouder unit op zoek naar de babyunit, zodra deze gevonden is brand het lampje continu. Is de verbinding na 30 seconden nog niet tot stand gebracht dan zal de ouder unit elke 10 seconden 3 piepjes geven. 
  • Controleer of de unit niet in FULL ECO stand staat. Wordt het lampje na inschakelen van de units eerst oranje en kort daarna rood, dan staat de FULL ECO mode ingeschakeld. Deze kan je uitschakelen door de plustoets op de ouderunit ruim 2 seconden ingedrukt te houden. Het lampje zal daarna weer groen oplichten.
  • Controleer of de gevoeligheid juist is ingesteld. Staat deze op zijn hoogst dan blijft de verbinding de gehele tijd open. Staat deze op zijn laagst, dan is er veel geluid nodig om de verbinding te openen.
  • Verwijder de units van andere stralingsbronnen, zoals bijvoorbeeld een DECT telefoon of een magnetron.
  • Probeer de units uit op een andere locatie (bijvoorbeeld een ander huis), om uit te sluiten dat er wel of geen storende factoren in je huis zijn.


Hebben bovenstaande stappen geen verbetering gegeven, en je nog garantie hebt, verzoeken wij je een reparatieaanvraag te doen middels deze link


Door dit formulier hebben we meteen alle gegevens compleet om je te kunnen helpen.

Zorg er wel voor dat je bij de klachtomschrijving de klacht zelf duidelijk vermeld, zodat onze monteurs weten waar ze de unit op moeten controleren.Mocht je nog aanvullende vragen hebben kun je altijd contact met ons opnemen via deze website.

Vermeld dan wel duidelijk de klachtomschrijving zodat wij je goed van dienst kunnen zijn.