Dit is een indicatie dat de full-eco modus is ingeschakeld, deze kan je uitschakelen door de plustoets op de ouder unit ruim 2 seconden ingedrukt te houden.